Zespół

Adw. Joanna Skupiewska

adw. Joanna Skupiewska jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego. Biegle posługuje się językiem angielskim, niemiecki i hiszpańskim. Interesuje się i specjalizuje w szeroko pojętym prawie nieruchomości, w tym w szczególności w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Wiedzę merytoryczną oraz praktykę zawodową zdobywała we Wrocławskich Kancelariach Adwokackich, w których zajmowała się wszechstronną tematyką prawną, w tym w szczególności prawem budowlanym, obsługą prawną spółek, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego., idealnie dopasowaną do Państwa potrzeb.

Adw. Grzegorz Suliński

Adwokat Grzegorz Suliński – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Interesuje się prawem ustrojowym samorządów terytorialnych, prawem zamówień publicznych oraz prawem gospodarczym. Posiada zróżnicowane doświadczenie procesowe zarówno w sprawach cywilnych, karnych jak i administracyjnych. W praktyce zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych (w tym spółek prawa handlowego) i publicznych.

R. Pr. Anna Kaczmarzyk

Radca prawny Anna Kaczmarzyk jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ukończyła prawo z tytułem magistra i nagrodą Dziekana WPiA US za działalność organizacyjną  i społeczną. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończyła ekonomię z tytułem magistra  oraz nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepsze prace magisterskie  i licencjackie WPAiE UWr w roku akademickim 2011/2012 na ww. kierunku.

Pracuje także jako radca prawny w uczelni będącej jednocześnie jednostką wojskową. Udziela też pomocy prawnej w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo.

Ma doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów, ugód, opinii prawnych, decyzji administracyjnych oraz pism na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Chętnie podejmuje się spraw z zakresu prawa pracy, rodzinnego, spadkowego, zamówień publicznych, prawa o szkolnictwie wyższym i oświatowego oraz postępowania administracyjnego.

Jest prelegentem lekcji prawa i wykładów dla seniorów, ma też doświadczenie w prowadzaniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich.

Apl. adw. Krzysztof Stępkowski

Apl. adw. Krzysztof Stępkowski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i aplikantem adwokackim w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W czasie studiów angażował się w międzynarodową działalność studencką, pełniąc funkcję m.in. Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Członka Zarządu Fundacji Rozwoju Naukowego oraz angażując się w działania Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie, a w swojej praktyce zawodowej zajmuje się prawem karnym gospodarczym, obsługą podmiotów gospodarczych, sporządzaniem i analizą umów – również w języku angielskim -oraz prawem cywilnym i rodzinnym.

Paulina Leja

Paulina Leja jest specjalistką w sprawach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji oraz employer brandingu. W tym zakresie aktywnie wspiera przedsiębiorstwa oraz osoby poszukujące pracy. Prowadzi również szkolenia z zakresu HR, budowania marki pracodawcy oraz kompetencji miękkich. Jest członkiem korpusu trenerów największej branżowej organizacji studenckiej w Polsce – ELSA Poland. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na stacjonarnych studiach prawa. Przede wszystkim stanowi merytoryczne wsparcie Kancelarii w kwestiach związanych z obsługą podmiotów, szczególnie z branży IT.