Zakres usług

Obsługa Prawna Spółek, Rynek IT, Prawo Autorskie, Prawo Karne, Rozwód, Spadek, Ubezpieczenie, Windykacja, Prawo Budowlane –  W Tych Sprawach Obsługa Prawna To Nasza Specjalność. Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu Adwokat Patrycja Siedlecka Adwokat Maciej Siedlecki 

Obsługa Przedsiębiorców

Klient biznesowy ma dla nas priorytetowe znaczenie, wobec czego obsługę przedsiębiorców prowadzimy na preferencyjnych warunkach. Specjalizujemy się w szczególności w windykacji zaległych należności, doradztwie w zakresie wszelkiego rodzaju zawieranych w ramach działalności umów, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, optymalizacji kosztów oraz w pomocy w bieżącej obsłudze przedsiębiorstwa. Prowadzimy wszelkiego rodzaju doradztwo, w tym także podatkowe.

Obsługa spraw rodzinnych i spadkowych

Naszą misją jest pomoc klientom indywidualnym we wszelkiego rodzaju problemach prawnych. Niezmiernie istotną częścią pracy Kancelarii jest prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych i spadkowych, w szczególności zajmujemy się sprawami rozwodowymi. Mamy duże doświadczenie w procesach dotyczących alimentów na małoletnie dzieci stron, a także w sprawach dotyczących podziału majątku dorobkowego małżonków, w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku po zmarłym.

Obsługa Rynku IT – prawo nowych technologii, prawo autorskie

Jednocześnie zajmujemy się obsługą jednego z podmiotów zajmującego się outsourcingiem usług IT, a także obsługą sklepów internetowych. Dzięki temu mamy doświadczenie w obsłudze spraw z zakresu prawa nowych technologii. Zajmujemy się również pomocą w optymalizacji zatrudnienia i doradztwie z zakresu nawiązania współpracy w ramach świadczenia usług.

Sprawy karne

Ważnym i rozbudowanym pionem pracy Kancelarii jest obsługa klientów ze sprawami karnymi. Zajmujemy się zarówno obroną jak i reprezentacją pokrzywdzonych na wszelkich etapach, w tym w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania wykonawczego. Dotyczy to zarówno przestępczości gospodarczej, karnoskarbowej, innych przestępstw, jak i także spraw wykroczeniowych, oraz wszelkich spraw związanych ze zdarzeniami komunikacyjnymi.

Obsługa procesów ubezpieczeniowych

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę podmiotu w imieniu którego dochodzi roszczeń przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym w szczególności za najem pojazdu zastępczego, ale także procesy o odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną zdarzeniami komunikacyjnymi, zarówno w zakresie szkody na pojeździe jak i szkody osobowe.
Prowadzimy także z sukcesami kilka spraw o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Zdajemy sobie sprawę jak delikatne i trudne są to dla Państwa chwile, więc szczególnie w tych sprawach staramy się wykazać empatią i zrozumieniem, ale także skutecznością i szybkością.

OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kancelaria prowadzi stałą obsługę jednostek samorządu terytorialnego. Prawnicy Kancelarii specjalizują się w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, a także reprezentują jednostki samorządu terytorialnego przed sądami oraz organami administracji.

OBSŁUGA SPRAW CYWILNYCH

Kancelaria obsługuje wiele procesów z zakresu istotnej gałęzi prawa cywilnego jakim jest prawo rzeczowe. Prowadzimy procesy z zakresu zniesienia współwłasności, podziału do korzystania, zasiedzenia nieruchomości, a także te dotyczące ograniczonych praw rzeczowych dot. w szczególności służebności, zarówno służebności gruntowe, jak i służebności przesyłu.

Jednocześnie też zajmujemy się prawem zobowiązań, w tym w szczególności opiniujemy umowy deweloperskie, umowy sprzedaży, umowy najmu,  etc. a także prowadzimy spory sądowe w tym zakresie, w tym w szczególności roszczenia o zwrot roszczeń pieniężnych, z uwzględnieniem roszczeń z tytułu niedozwolonych klauzul umownych.

PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze świadczące usługi budowlane. W tym zakresie zajmujemy się w szczególności roszczeniami związanymi z umowami o roboty budowlane, przede wszystkim z perspektywy wykonawców i podwykonawców. Z tego względu mamy także doświadczenie w zakresie pomocy przy sprzedaży kruszyw, sporów związanych z obsługą i wykorzystaniem maszyn budowlanych oraz oczywiście wszelkich roszczeń z tytułu niezapłaconych należności pieniężnych.

WINDYKACJA NALEŻNOSCI

Kancelaria współpracuje z Komornikami Sądowymi zarówno we Wrocławiu, jak i w innych miastach, a także z licencjonowanymi biurami detektywistycznymi. Posiadamy szerokie doświadczenie w poszukiwaniu majątku dłużników i skutecznej windykacji należności, oferując w tym zakresie szeroki zakres usług zaczynając od wezwań do zapłaty, przez proces sądowy aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego.